YÜKLENİYOR...

Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası

Gizlilik Taahhüdü ve Güvenlik Politikası

Kullanıcı Hizmet, Üyelik ve Gizlilik Sözleşmesi

 1. Taraflar
  1. www.evkaf.org internet sitesinin faaliyetlerini yürüten kayıtlı Dairesi Lefkoşa’da bulunan Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Bundan sonra “Vakıflar İdaresi” olarak anılacaktır)
  2. www.evkaf.org internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“Üye”)
 2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu Vakıflar İdaresi tarafından gerçek ve/veya tüzel kişilere kiralanan taşınmaz malların kira ve/veya borç ödemelerinin Vakıflar İdaresi’ nin sahip olduğu internet sitesi www.evkaf.org üzerinden ödenmesidir.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  1. Üye, www.evkaf.org internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin yasalar önünde doğru olduğunu, Vakıflar İdaresi’nin bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
  2. Üye kayıt formunu doldururken şahsı ve/veya temsil ettiği tüzel kişilik hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğini ve bilgilerini doğru ve güncel tutacağı kabul eder.
  3. Vakıflar İdaresi Kayıt sırasında üyeye bir kullanıcı adı ve şifre verecektir ve kayıt işlemi tamamlanınca bu kullanıcı adı ve şifrenin üyenin izni olmaksızın kullanılması durumunda Vakıflar İdaresini uyarmak ve siteyi ziyaret ettikten sonra tarayıcıyı kapayarak siteden çıkmak üyenin sorumluluğundadır. Bu paragraftaki maddelere uyulmamasından ötürü kaybedilen veya değiştirilen bilgiden Vakıflar İdaresi sorumlu değildir.
  4. Üye, Vakıflar İdaresi tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Vakıflar İdaresi’ne karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Vakıflar İdaresi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.
  5. Üye www.evkaf.org internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.
  6. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.
  7. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Vakıflar İdaresi’ni bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Vakıflar İdaresi’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  8. Vakıflar İdaresi’nin her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, üyeye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Vakıflar İdaresi’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
  9. www.evkaf.org web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Vakıflar İdaresi web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  10. Vakıflar İdaresi sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya www.evkaf.org web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
  11. Vakıflar İdaresi, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
 2. Gizlilik
  1. Siteye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, bilgi ve işlemin mahiyetine göre Vakıflar İdaresi ve/veya ilgili Kart Kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları Vakıflar İdaresi tarafından bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca çevrimiçi olarak üye ile arasında gerçekleştirilmektedir. Kredi kartı şifresi gibi bilgiler Vakıflar İdaresi tarafından görülmeden kullanıcı tarafından seçilen Kart Kuruluşuna yönlendirilir. Ödeme gerçekleştikten sonra, ilgili Kart Kuruluşundan gelen onay ile işlem tamamlanır.
  2. Üyelerin siteye girdikleri gizli bilgiler dahil her türlü bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
  3. Üyelere ait bilgiler “yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklar çerçevesinde” ilgili kuruluşlara açıklanabilir.
  4. Sitenin diğer internet-web sitelerine bağlantı verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.
  5. Siteden reklam, banner, içerik görmek veya başka herhangi bir amaç ile ulaşılan diğer web sitelerinden bilgi kullanımları, keza sitelerin etik ilkeleri, gizlilik-güvenlik prensipleri, servis kalitesi ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Vakıflar İdaresi sorumlu değildir.
  6. Siteye ilişkin sistemde oluşabilecek sorunların tespit edilebilmesi ve giderilmesi, internet sitesinin ve sistemin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik olarak siteye erişmek için üyelerce kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.
  7. Sitede virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir almıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için üyenin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda kullanıcı, Siteye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
  8. Üyelerin kayıt bilgilerini tekrar tekrar girmelerini önlemek ve siteyi daha rahat kullanılabilir hale getirmek için Sitede cookieler(çerezler) kullanılmaktadır ve Cookieler üyelerin kimliğinin tespit edilmesine yol açmaz. Pencere kapatıldığı anda cookielerin işlevi biter.
  9. Vakıflar İdaresi, hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman işbu internet sitesinde yer alan her türlü bilgiyi değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.
  10. Vakıflar İdaresi, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya Vakıflar İdaresi’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Vakıflar İdaresi ve www.evkaf.org web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.
  11. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz ve e-ödeme aşamasında doğrudan Bankanın Güvenli Ortak Ödeme Sistemi’ne yönlendirilir.
  12. Sanal POS hizmetini kullanarak kredi kartı ile online borç ödeme işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Ödemenin 3. kişinin kartı kullanılarak yapılması durumunda Vakıflar İdaresi hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir ve sorumluluk tamamen üye ve 3. kişide olacaktır.
  13. Vakıflar İdaresi, sözleşmede yazılı bulunan şartlardan bir ya da birkaçının ihlal edilmesi durumunda herhangi bir uyarıya gerek kalmaksızın kullanımın kısıtlanması veya sona erdirilmesi hakkını saklı tutmaktadır.
  14. Vakıflar İdaresi, sayfada sunulan hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını geçici veya süreli olarak yayından kaldırma hakkını saklı tutmaktadır.
  15. Vakıflar İdaresi, bu sözleşmede yazılı bulunan tüm şartları önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
  16. Vakıflar İdaresi iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine standart ürün teslim, bilgilendirme ve kampanya mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.
 3. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Vakıflar İdaresi tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Vakıflar İdaresi, üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 1. İhtilaflerin Halli

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde Lefkoşa Kaza Mahkemesi yetkilidir.

 1. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.


KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, e-odeme.evkaf.org elektronik ödeme sitesinden ödeme yapan kredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartı bilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitede olduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biri tarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu güvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgileriniz şifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak ödeme işlemleri sürecine bağlı olarak ve verdiğimiz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılan kredi kartı ile ilgili bilgiler ödeme sitemizden bağımsız olarak 128 bit SSL (Secure Socket Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzere ilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirde ödemeye devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdan görüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların bir koşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne, herhangi bir ödememizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartı numaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. İdaremiz e-postalarınızdan aktarılan bilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

İdaremiz, işbu "Gizlilik Politikası" hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronik posta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirilebilir. Gizlilik Politikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru ve önerileriniz için info@evkaf.net adresine e-mail gönderebilirsiniz veya İdaremize ait aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.


Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü

Adres: 11-13 Girne Caddesi, P.K.118 Lefkoşa - K.K.T.C.Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü

Eposta : info@evkaf.net

Tel:  +90 392 444 04 94

Fax: +90 392 228 30 94