Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosu Münhali için yapılan Yazılı Yarışma Sınavı sonucunda,  sıralama ve adayların almış oldukları puanlar aşağıdaki gibidir.

    

  Aday No          Puanı       

1. 2023004           95

2. 2023003           94

3. 2023011           56

4. 2023012           46

5. 2023001           41

6. 2023007           40

7. 2023010           37

8. 2023006           34

 


YAZILI YETERLİLİK SINAVI SONUÇLARI

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosu Münhali için yapılan Yazılı Yeterlilik Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir.

Aday No: 2023004  Geçti

Aday No: 2023012  Geçti

 

Yazılı Yeterlilik Sınavı sonuçlarına göre başarılı olan adaylar ile münhale Kıbrıs Vakıflar İdaresi kadrolarından müracaat eden adaylar 1 Şubat 2023 tarihinde saat 15:00'te Lefkoşa'da Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü Konferans Salonunda Yazılı Yarışma Sınavına katılmaları gerekmektedir.

 

Yazılı Yarışma Sınavına katılacak adayların numaraları aşağıdaki gibidir.

 

1. Aday No: 2023004

2. Aday No: 2023012

3. Aday No: 2023001

4. Aday No: 2023003

5. Aday No: 2023006

6. Aday No: 2023007

7. Aday No: 2023010

8. Aday No: 2023011

 


YAZILI İNGİLİZCE YABANCI DİL SINAVI SONUÇLARI

 

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosu Münhali için yapılan Yazılı İngilizce Yabancı Dil Sınavı sonuçları aşağıdaki gibidir.

 

Aday No: 2023004  Geçti

 

Aday No: 2023012  Geçti

 

Aday No:2023009  Katılmadı

 

 

 

İngilizce Yabancı Dil Sınavı sonuçlarına göre başarılı olan ve aşağıda Aday numaraları belirtilen adaylar 31 Ocak 2023 tarihinde saat 15:00'te Lefkoşa'da Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü Konferans Salonunda Yazılı Yeterlilik Sınavına katılmaları gerekmektedir.

 

 

 

1. Aday No: 2023004

 

2. Aday No: 2013012

 


Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosu Münhali Sınav Erteleme Duyurusu

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosu Münhali ile ilgili olarak yapılacağı duyurulan Sınavların tarih ve saatlerinde değişiklik olmuştur. 

Sınav Türü,Sınav Yeri , Sınav Tarih ve saatleri aşağıdaki gibidir.

Yazılı İngilizce Yabancı Dil Sınavı: 30 Ocak 2023 Pazartesi saat 15.00'te Lefkoşa'da Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.

Yazılı Yeterlilik Sınavı:
31 Ocak 2023 Salı saat 15.00'te Lefkoşa'da Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.

Yazılı Yarışma Sınavı:
1 Şubat 2023 Çarşamba günü saat 15.00'te Lefkoşa'da Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.


Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosu Münhali.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosu Münhaline başvurup müracaatları uygun görülen adayların listesi aşağıdaki gibidir.
1. Aday No: 2023001
2. Aday No: 2023003
3. Aday No: 2023004
4.Aday No: 2023006
5.Aday No: 2023007
6.Aday No: 2023009
7.Aday No: 2023010
8.Aday No: 2023011
9.Aday No: 2023012


 Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdür Yardımcılığı Kadrosu Münhali hakkında Sınav Duyurusu.

İdaremizin açmış olduğu Genel Müdür Yardımcılığı Münhaline kadro dışından müracaat edip başvuruları uygun görülen aşağıda Aday Numaraları belirtilen kişiler 27 Ocak 2023 tarihinde Cuma günü saat 10:00'da Lefkoşa'da Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü Konferans Salonunda "B 2 Düzeyi" yazılı İngilizce Yabancı Dil Sınavı'na katılacaklardır. İngilizce Yabancı Dil Sınavı sadece yazılı yöntemle yapılacaktır.
Sınav,her biri 5 puan değerinde toplam 100 puanlık 20 tane çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Sınav Süresi: 60 dk


Yazılı İngilizce Yabancı Dil Sınavına katılacak Adaylar.
1. Aday No: 2023004
2. Aday No: 2023009
3. Aday No: 2023012


Geçerli başarılı not 50 puan ve üzeri olacaktır. 50 puan altında not alanlar başarısız sayılacaktır.
İngilizce Yabancı Dil Sınavında başarılı olan adaylar 28 Ocak 2023 Cumartesi günü saat 15:00'da Lefkoşa'da Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Yazılı Yeterlilik Sınavı'na katılmaya hak kazanacaklardır. Yeterlilik Sınavı sadece yazılı yöntemle yapılacaktır. Yazılı Yeterlilik Sınavı 9 tane klasik soru ve 10 tane çoktan seçmeli soru olmak üzere toplam 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav Süresi 60 dakikadır .Sınav 100 puan üzerinde yapılacaktır. Geçerli başarılı not 50 puan ve üzeridir. 50 puan altında alan adaylar başarısız sayılacaktır ve Yarışma sınavına katılamazlar.
Yazılı Yeterlilik Sınavı Konuları: Fasıl 337 Ahkamül Evkaf, 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş , Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası, Kıbrıs Vakıflar Tarihi , Vakıflarla İlgili Genel Konular.
Yarışma Sınavı sadece yazılı yöntemle yapılacaktır. Münhale Kıbrıs Vakıflar İdaresi kadrolarının dışından müracaat edip Yazılı Yeterlilik Sınavında başarılı olan adaylar ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi kadrolarında bulunan adaylar 30 Ocak 2023 Pazartesi günü saat 15:00'de Lefkoşa'da Kıbrıs Vakıflar İdaresi İnşaat Şube Müdürlüğü Konferans Salonunda Yazılı Yarışma Sınavına katılmaları gerekir.
Yazılı Yarışma Sınavı 10 tane çoktan seçmeli soru ve 5 tane klasik sorudan oluşmaktadır. Toplam puan 100 puandır. Sınav Süresi 60 dakikadır.
Yazılı Yarışma Sınavında Adaylar, almış oldukları başarı puanlarına göre en yüksek puanı alandan başlayarak aşağıya doğru sıralanacaktır.
Yazılı Yarışma Sınavı; Fasıl 337 Ahkamül Evkaf , 73/1991 Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş , Görev ve Çalışma Esasları) Yasasını içerecektir.)


Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar:
Adaylar Sınavlara girerken kimliklerini doğrulayacak bir belgenin( KKTC Kimlik Kartı veya KKTC Pasaportu veya KKTC Sürüş Ehliyeti) aslını ibraz etmeleri gerekmektedir.
Adaylar , münhale başvuru esnasında kendilerine verilen aday numarasının yazılı olduğu " ALINDI BELGESİ"ni yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Sınavlarda Mavi Tükenmez Kalem kullanılacaktır.
Sınav başlama saatinden 30 dakika sonra gelen adaylar sınavlara alınmayacaktır.
Sınavların ilk 30 dakikasında adaylar sınav salonundan çıkamazlar.
Sınavlarda Cep telefonu veya herhangi bir elektronik cihaz kullanılmayacaktır. Bu ve benzeri cihazlar kapalı bir şekilde gözetmen masanın üzerinde toplanacaktır.


 Lütfen Tıklayınız: KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARINA DUYURU. (08/04/2022)

Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracıları eskiden olduğu gibi kira ödemelerini Lefkoşa, Girne, Mağusa merkez şubelerinden ve Vakıflar Bankasından yapabilecekleri gibi 01/04/2022 Tarihinden itibaren Yakın Doğu Bankası’nın tüm şubelerinden Kiracı numarasıyla yapabilecektir. 


Lütfen Tıklayınız. Vakıflar İdaresi'nden Açık Artırma Usulu  Tarla İcari. (13/09/2021)

Vakıflar  İdaresine  ait    tarlalar,  köylerde  açık  artırma  usulü  ile  iki  yıllığına  kiralanacaktır.


Lütfen Tıklayınız: KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARINA DUYURU (05/05/2021)

16.03.2021 Tarih ve 5/2021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasası kapsamında, 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuru kabul edilecek olup, işbu tarihinden sonra söz konusu yasa ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Yasadan yararlanmak isteyen tüm kiracılarımızın İdaremiz Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Emlak Şubesine söz konusu tarihe kadar başvuruda bulunmaları önemle rica olunur.


Lütfen Tıklayınız: KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARINA DUYURU (23/03/2021)

16.03.2021 Tarih ve 5/2021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kıbrıs Vakıflar İdaresi Kiracılarının Birikmiş Kira ve Gecikme Zammı Borçlarının Tahsili ile İlgili Kuralların Düzenlenmesi (Geçici Kurallar) Yasası" kapsamında, kiracılarımızdan işbu yasanın yürürlüğe giriş tarihi olan 16.03.2021 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde müracaat kabul edilecektir.

Bu kapsamda söz konusu yasadan yararlanmak isteyen tüm kiracılarımızın İdaremiz Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa Emlak Şubesine başvuruda bulunmaları rica olunur.


Lütfen Tıklayınız: KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARINA DUYURU (17/03/2021)

Sayın Vakıflar Kiracısı; Bakanlar Kurulunun almış olduğu kapanma kararları nedeniyle 2021 Yılı Ocak-Şubat aylarında veznelerimiz sayılı günler açılabilmiştir. İdaremiz almış olduğu karar ile; İndirim kapsamındaki kiracılarımızın Ocak-Şubat 2021 kira bedellerini 31 Mart 2021 tarihine kadar ödemeleri halinde, Ocak-Şubat 2021 kira bedellerine her ay için %25 indirim uygulanmasına ve gecikme zammı alınmamasına karar vermiştir.


Lütfen Tıklayınız: KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARINA DUYURU (01/02/2021)

Sayın Vakıflar Kiracısı; İdaremizin Lefkoşa, Gazi Mağusa, Girne Şubelerindeki vezneler Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu kapanma süresince mesai günleri saat 09:00 - 12:30 arasında işlem yapacaktır. 


Lütfen Tıklayınız: KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ’NDEN TARLA KİRALAMA DUYURUSU (09/2020)

Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi Yönetim Kurulu 20.08.2020 tarih ve K/223/2020 sayılı kararı ile Vakıflar İdaresine ait tarlaların kiralanması ile ilgili kararlar almıştır.


Lütfen Tıklayınız: EVKAF’TAN KİRACILARA BAYRAM MÜJDESİ. (25/05/2020)

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Covid-19 nedeniyle ekonomide yaşanan sıkıntıları da göz önüne alarak kiracılarının mağdur olmaması için bir dizi önlem aldı. Kiracıların Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait kira gecikme zamları iptal edilirken, işyeri kapalı olan kiracılara 6 aylık taksit veya % 25 indirim seçeneği sunuldu. Ayrıca 2020 yılı sonuna kadar peşin ödenen kiralarda % 25 indirim kolaylığı devam edecek.


Lütfen Tıklayınız: KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ KİRACILARINA DUYURU. (16/08/2017)

Kıbrıs Vakıflar İdaresi kiracıları eskiden olduğu gibi kira ödemelerini Lefkoşa, Girne ve Mağusa Merkez Şubelerinden yapacakları gibi 16/08/2017 çarşamba gününden itibaren Kıbrıs Vakıflar Bankasının tüm şubelerinden kira ödemelerini yapabileceklerdir.