Ahkam-ül Evkaf nezdinde vakıf hukukunun gereği olarak evkaf haklarının yeniden ikamesi, idamesi ve gereken noktaya getirilmesi amacı ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi bünyesinde vakıf uzmanlarından oluşan bir komite altında çalışma başlatılmıştır.

12.03.2019

haber493

Anasayfa

Haberlere Geri Dön