Vakıflar ve çalışan mağdur edilmemeli

 Haber337 

10 yıllık kira sözleşmesi 14 Mayıs’ta bitecek olan DomeHotel’in yeniden kiralanması konusunda nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili tartışmalar devam ederken, yönetim kuruluna yönelik, çarpıcı ifadelerin yer aldığı bir rapor sunuldu ve uyarılarda bulunuldu

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin Dome Oteli halesiyle ilgili yönetim kuruluna sunduğu rapora göre, 10 yıllık kira sözleşmesinde Vakıflar İdaresi ve otel çalışanlarının ciddi kayıpları oldu ve binada ciddi yıpranmalar meydana geldi.

Vakıflar İdaresi Genel Müdürlüğü’nün “Dome Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Karaman’ın sunduğu

muhasebe raporlardan”, “ODTÜ Elektronik Bilgisayar İnşaat ve Turizm Yatırım ve Ticaret Sanayi’nin (EBİ) raporundan” ve “Uzman Mehmet Başel’in hazırladığı fizibilite raporundan” yararlanılarak yönetim kuruluna sunduğu rapora göre, çalışanların haklarını korunmadı ve Vakıflar İdaresi, alması gereken kiralar konusunda zarara uğratıldı.

Vakıflar İdaresi’nin 3 önceliği

14 Mayıs’ta 10 yıllık kira sözleşmesi bitecek olan Dome Otel’de nasıl bir yol izleneceğiyle ilgili tartışmalar devam ederken, KIBRIS Gazetesi, yönetim kuruluna sunulan raporu ele geçirdi. Raporda Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin öncelikleri 3 madde halinde sıralandı.

Birinci öncelik olarak, “binanın korunması için yatırıma ihtiyaç duyulduğu” belirtilirken, EBİ tarafından yapılan etüt çalışmasında otelin 35 milyon TL’lik bir yatırıma ihtiyacı bulunduğu kaydedildi.

Raporda otelin yeni dönemde kiralanmasının birincil koşul,“binanın ihtiyaç duyduğu yatırım için gerekli görülen 35 milyon TL’lik yatırımda bulunabilecek birine kiralanması”gösterildi.

İşçilerin haklarının korunması ise ikinci öncelik olarak gösteriliyor. Rapora göre, eski çalışanlarla yapılan görüşmelerde izinler iptal edildi, çalışanların yatırımları düşük yapıldı ve emeklilikte mağduriyetler tespit edildi.

Üçüncü öncelik ise Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin zarara uğratılmaması gerektiği gösterilirken, otel ve restorandan alınan kira bedellerinin geçmişteki düşüklüğüne vurgu yapıldı.

Haklar ihlal edildi iddiası

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu’na sunulan raporda Genel Müdür İbrahim Benter’in Başbakan Tufan Erhürman’a sunduğu rapor da yer alıyor.

Başbakana sunulan raporda, 2008-2016 verilerine göre, işçilerin, binanın, Vakıflar İdaresi’nin ve devletin haklarının ihlal edildiğinin altı çizildi.

Uzman Mehmet Başel’in fizibilite çalışmasına göre, Dome Otel’in bugünün mevcut koşullarında yıllık 500 bin Euro’nun üzerinde net kârının öngörüldüğü vurgusu yapılan raporda,  6-10 milyon dolarlık bir miktarın gelir olarak gösterilmediği ve bu meblağın vergisi ödenmeden sendikaya aktarıldığı iddia edildi.

505 bin TL’lik harcırah

Rapora göre, çalışanlara hissedar olarak çok az kâr payı verilirken, Bayram Karaman ve iki direktöre 505 bin TL harcırah ödendi.

Sözleşme gereği hissedar olan otel çalışanlarına verilen kâr payının da düşük olduğu belirtilirken,raporda her çalışana 9 yıl için yalnızca bin 500 TL kâr payı verildiği belirtildi.

Vakıfların önerisi

Dome Otel ile Vakıflar İdaresi’nin diğer otel kiralamalarıyla bir kıyas da yapılan rapora göre, Saray Hotel’in kiralanmasında peşinat olarak 660 bin Euro, yıllık kira olarak da 145 bin Euro ödeme alındı. Dome Otel’den yıllık olarak sadece 15 bin Euro kâr payı ödemesi alındığı belirtildi.

Vakıflar İdaresi Müdürlüğü’nün yeni dönemdeki kiralamayla yönetim kuruluna sunduğu öneri, “35 milyon TL’lik yatırımın kiracı tarafından yapılmalıdır. İşçilerin haklarının ve menfaatlerinin daha çok korunması şartıyla Vakıflara verilecek kira yılda 400 bin Euro olmalıdır” şeklinde aktarıldı.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi - Ergül ERNUR (11 Mayıs 2018)

Haberlere Geri Dön

Anasayfa