Ermeni Klisesi Hakkında

Eski adı Victoria Street olan Arabahmet Bölgesi’ndeki Şehit Salahi Şevket Sokağı’nın sonunda yer alan ve 1187’de Haçlılar’ın Kudüs’ü terketmeleri sonrasında Kıbrıs’a gelenler tarafından kurulan, Ada’nın en eski kiliselerinden Benediktin Tarikatı’na bağlı Notre Dame de Tyre Kilisesi, aynı zamanda bir Rahibeler Manastırı idi. Kıbrıs’ın 1571 yılında Osmanlılar tarafından fethinden sonra, fetih sırasındaki çarpışmalarda Osmanlıların tarafını tutan Ermenilere hediye edilen kilkisenin adı ‘Ermeni Kilisesi’ oldu. 1963 yılı sonlarında başlayan toplumlararası çatışmalar yüzünden boşaltılan kilise, yarım yüzyıl süren terkedilmişlik sonucunda harap duruma geldi. UNDP-ACT United Nations Development Program-Action for Cooperation and Trust in Cyprus (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı-Kıbrıs’ta İşbirliği ve Güven için Hareket) tarafından projelendirilip 2 milyon Euro bütçe ile başlatılan restorasyon projesi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Emek İnşaat tarafından yürütülüyor.

Proje ile ilgili Görseller