Kıbrıs’ta Vakıf kuran kadınlar

Kıbrıs'ta ilk vakıfları kuranların kadınlar olduğunu biliyor muydunuz? Yüzlerce kadının kurduğu vakıflar bulunduğunu...

Bu vakıfların eğitim konusunda; yoksul öğrencilere burs, elbise alımı, kâğıt defter, öğretmenlere maaş desteği, öğrenim gördükleri yerlerin aydınlatılması, temizliği, bakım ve tâmiri... Hizmetlerini vermek için kurulmuş olduğunu belgelerdeki şart koşulan kayıtlardan anlıyoruz.

Hacce Ayşe Hanım tarafından kurulan vakıf

Vakfettiği Mal:

1 Ev: (2 katlı, üst kat 4 oda + wc, alt kat 3 oda + wc)

1 Bahçe (meyveli ve meyvesiz ağaçları ile havuzlu bahçe)

+ 5000 kuruş ana sermâyeli nakit (1885 yılı itibariyle bu para vakıf için işletilip kârından faydalanılarak aynı vakfiyedeki şartlarla kullanılacak) + 1 Şebeke Su hakkı (½ masura)

Lefkoşa Arabahmet Mahallesi, Şerâbioğlu Sk. Üzerinde 25 Eylül 1885 tarihinde temelleri atılmış olan vakfın şartnamesinde ise

"Vakfedilen evin geliri masraf ve tamirlerinden sonra HAMİDİYE MEDRESESİ talebelerine eşit olarak dağıtılmalı" ibareleri yer almaktadır.

Bu vakıf ile yıllarca birçok öğrencinin eğitim görmesi, hatta bugün hala bu mülklerin geliri ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin eğitim alanında gençlerimize burs imkânı sağlaması ve eğitim kurumlarının gelişimine destek olabilmesi, o eşsiz vakıf medeniyetinin günümüze yansımasıdır, diyebiliriz.

Ne güzel bir hayır.. Minnetle Hacce Ayşe Hanım‘ı (DEĞERLİ NENEMİZİ) anıyoruz

05.12.22

haber1676


Anasayfa

Haberlere Geri Dön