Ustalık, Ortaya Sadece Bir Yapı Çıkarmak Değil, Eserleri Asırlar Boyunca Yaşatmaktır

Aradan yüzyıllar geçse de adından her zaman bahsedilen Mimar Sinan, eserleriyle hem Osmanlı'nın hakim olduğu topraklara, hem geleceğe, hem de inşa ettiği yapılardaki ince ayrıntılarla bilim dünyasına çok büyük katkı sağlamıştır.

1490 senesinde Kayseri'de doğan Koca Sinan, Topkapı Sarayı, Selimiye Cami ve daha çok sayıdaki eseriyle Türk mimarlık tarihinin en önemli isimlerinin başında yer alıyor.

Şehzadebaşı Cami inşaasında asırlar sonra yapılacak restorasyonları dahi düşünerek kolonların arasına yerleştirdiği not kağıtlarıyla modern mimari için yol göstermesi,

Moldovya seferindeyken Prut nehrinin üzerine 13 gün gibi kısa bir sürede köprü inşa etmesi,

kullandığı matematiğin bugün bile ancak modern bilgisayarlar ile yapılabilmesi, büyük ustanın dahiyane teknikleri için birkaç örnek niteliğindedir.

Ustalık, ortaya sadece bir yapı çıkarmak değil, eserleri asırlar boyunca yaşatmaktır, fikrini Koca Sinan'dan öğreniyoruz.

30.11.22

haber1668


Anasayfa

Haberlere Geri Dön