Akkavuk Mescidi

Özellikle Osmanlı döneminde yaygın olan mescitler, mahalle halkı ile esnafının Cuma namazları dışındaki ibadet ihtiyacını karşılayan minbersiz, minaresiz, genellikle sündürmesiz ve tek mekanlı olan küçük yapılardır. Bir zamanlar çoğunluğu kerpiçten yapılmış olmaları nedeniyle yıkıldıklarından veya harabiyet nedeniyle yıktırılıp yerlerine başka bir mescit veya cami inşa edildiğinden günümüze kadar gelememişlerdir. Bu sebeple günümüze ulaşan çok az mescit bulunmaktadır. Akkavuk Mescidi de işte bunlardan bir tanesidir diyebiliriz.

Lefkoşa‘nın tarihi Surlariçi bölgesinde yer alan ve enine şekilde dikdörtgen planlı olan Akkavuk Mescidi, kesme taş kullanılarak inşa edilmiştir. 1895 yılında mescidin bulunduğu yerde çok küçük bir mescit yer alırken, 1904 yılına gelindiğinde bu mescit tekrar inşa edilmiş ve bugünkü halini almıştır.

Toros Sokak’ta bulunan Akkavuk Mescidi, geniş bir bahçe içerisindedir. Cemaat yeri kuzey yönünde olan mescidin kemerli aralıkları camlarla kapatılmıştır. Döşemesinde karo mozaik kullanılan Akkavuk Mescidi’nin zemini ise ahşaptır. Kiremit ile örtülen yapının çatısını iki kemer taşımaktadır.

Akkavuk Mescidi ile ilgili çok fazla bilgi bulunmamakla beraber mescit bahçesinde bir mezar taşı bulunmaktadır.

09.11.22

haber1649


Anasayfa

Haberlere Geri Dön