Girne Câfer Paşa Cami

Kıbrıs’ın Türk devrinde yapılmış belli başlı bütün camiler gibi dikdörtgen biçiminde enine uzanan mimari bir yapıya sahiptir.

Ağa Câfer Paşa Camii adıyla da anılan yapı, Kıbrıs Beylerbeyi Câfer Paşa tarafından XVI. yüzyıl sonunda yaptırılmıştır.

1008 Muharreminde (Ağustos 1599) düzenlenen vakfiyesinde camiye Kıbrıs’ta pek çok çiftlik, bahçe, tarla, zeytinlik, ev, ambar, ahır vb.nin vakfedildiği belirtilir. 1974’ten önce EOKA tedhiş örgütünün elinde bulunan cami, Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra kurulan bir dernek, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi’nin yardımlarıyla tamir görerek (Eylül 1974-Temmuz 1975) ibadete açılmıştır.

19.10.22

haber1633


Anasayfa

Haberlere Geri Dön