haber1599

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ''1601- 1609 Mahkeme Tutanakları''nı Yayımladı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, kendi arşivinde bulunan ve Kıbrıs’ın tarihiyle ilgili önemli bilgileri içeren iki cilt “1601 – 1609 yılları Mahkeme Tutanakları”nı yayımladı. Kıbrıs’la ilgili olarak 1601-1609 yılları arasındaki mahkemeye intikal etmiş davaları ve Ada’nın idaresi ile ilgili hükümleri konu alan bu kitapta, bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış o yılların yaşamı ile ilgili birçok bilgiye rastlamak mümkün oldu. Her biri 500, toplamda 1.000 sayfadan oluşmaktadır. 2 cilt halinde yayımlanan kitapta konuyla ilgili olarak özgün 109 tablo ve 43 harita bulunmaktadır.

Bu kitaplar, 2005-2007 yılları arasında Kıbrıs Vakıflar İdaresi ile Türk Arşivciler Derneği arasında yapılan çalışmanın neticesinde ortaya çıkmıştır. 2005 – 2007 yılları arasında yapılan bu çalışma; KKTC Cumhurbaşkanlığı, KKTC Başbakanlığı ve TC. Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde yürütülmüştür. Bu süre zarfında başta Mustafa SERİN olmak üzere Hasan ÇAĞLAR’a, Necati KURT’a, Nedim PAKIRDAĞ’a, Murat BİLGİN’e Sabri ATAY’a ve Yaşar CELEP’e bütün katkıları için teşekkür ederiz. Prof. Dr. Soyalp TAMÇELİK ve Mustafa Kemal KASAPOĞLU’na da bu bulguları kitap halinde yayınlamaya hazırladıkları için teşekkür ediyoruz.

Kıbrıs’ın Osmanlı dönemi sosyal, ekonomik, hukuki, idari, yerleşim birimleri, köy sayıları, terk edilen ve günümüze kadar gelen köylerin listesi bölgelere ve köylere göre nüfus sayısı, Ada’nın genel nüfusu, yiyecek-içecek ürünleri, tatlı çeşitleri, süt ürünleri, Ada’da görev alanların unvanları, meslek grupları, buğday-arpa üretimi, vergi çeşitleri, Ada’da iskân meselesi, ev ve ev mimarisi, narha tâbi ürünler ve değerleri, Kıbrıs’ta kullanılan para birimleri ve kıymeti, Mevlevi Tekkesi’nin yeri, orada görev yapanların maaşları ve dinî ritüellerde kullanılan enstrümanların çeşitleri, günlük hayatta kullanılan ev eşyaları ve çeşitleri, kişisel kıyafetler ve giyim ürünleri, ev ve diğer mülk satışlarının ekonomik değeri, 16 nahiyeye bağlı köylerin ve mahallelerin adları, hane sayıları ve bu bölgelerde yaşayan nüfusun tahmini miktarı, Ada’da üretilen yaş sebze ve kuru tarım ürünleri, bunların nerede ve ne kadar üretildiği gibi hususlar bütün açıklığı ile ilk kez gün yüzüne çıkmış ve birincil kaynaklardan tespit edilmiş oldu. 

Kitaptaki Kıbrıs tarihi ve Osmanlı dönemiyle ilgili dikkate değer bilgiler için tıklayın

KAYNAK: Haber Kıbrıs - 08/09/2022


Anasayfa

Haberlere Geri Dön