''Kültürel mirasın yok edilmesi insan hakları ihlalidir''

 Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 1974’ten beri binlerce Evkaf’a ait binalar ve arazileri gayri hukuki şekilde kullanmaktadır.

haber1568

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF) Güney Kıbrıs'ta yıkılan Dianellio Teknik Okulu'yla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Larnaka’da Evkaf’a ait bulunan ve bir bölümü yıkık olan “Dianellio Teknik Okulu”nu yıktığı basına yansımış ve görsellerle desteklenmiştir. Gazete söz konusu arazinin Evkaf’a ait olduğundan ötürü arazi üzerine yeniden inşaat yapılamayacağını belirtmiştir. Anılan haber doğrultusunda GKRY’nin uluslarası kültürel miras hukukuna aykırı şekilde, Vakıflar İdaresi’ne ait olan bir mülkiyetin Vakıflar İdaresi’nden izin alarak Vakıflar İdaresi’nce Kültürel Miras Komitesi veya UNDP yolu ile restore edilmesini sağlayabilecekken doğrudan mülkiyet hakkına tecavüz ederek, sadece bir kısmı yıkık diye tamamen yıkması en başta Evkaf’ın ve Ahkamül Evkaf kurallarına, uluslararası hukuka aykırılık olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, 1974’ten beri binlerce Evkaf’a ait binalar ve arazileri gayri hukuki şekilde kullanmaktadır.


GKRY,  Evkaf mallarını gasp etmesinden ötürü senelerce  ortaya çıkan kullanım kayıbı ve diğer Vakıf binalarına verilen zararlar açısından ciddi ihlaller içerisindedir. GKRY’nin Evkaf’ın malları üzerinde işgal girişimlerinden doğan zararlar neticesinde çok nettir ki GKRY’nin Evkaf’a maddi ve manevi tazminat sorumluluğu doğmaktadır. Yaptığımız araştırmalar temelinde, Evkaf’ın gelir kaybı milyarlarca euro olarak hesaplanmaktadır. Zaten Evkaf’a ait binaların GKRY tarafından bakımsız bırakılması ve yıkılması en başta uluslararası hukukun ihlal edilmesidir. Kültür mirasımıza karşı yapılan bu keyfi ve hukuk dışı tutumu şiddetle kınadığımızı belirterek, hukuki haklarımıza halel gelmeden yapılan bu tahribat ve yıkımın her manada  mücadelesini vereceğiz.


Bu nedenle Vakıflar olarak yeniden vurguluyoruz ki “Kültürel mirasın yok edilmesi insan hakları ihlalidir”. Bizim bu söylemimiz uluslararası hukukun temel ilkesidir. Bakınız,   “Bir halkın kültürel mirasını halkın kendisinden ve haklarından ayırmak mümkün değildir” görüşü BM Raporları, UNESCO, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) gibi kurumlarda dahi belirtilmektedir.


O halde bu konu çok ciddi bir konudur. Bu Kıbrıs Türkünün kültürel mirasın yok edilmesi, insanlara ve onların temel haklarına yönelik bir saldırıdır. Dolayısıyla, Evkaf’a ait yüzlerce yıldır var olan binaların Vakıflar İdaresinden izin alarak tadil edilmesi yolunu UNDP veya Kültürel Miras Komitesince sağlamak yerine sırf bir bölümü yıkıldığı için onu topyekün ortadan kaldırmak ciddi bir insanlık suçu, en temel insan haklarına aykırılıktır. Ayrıca bu yapılan eylem, UNESCO’nun Kültürel Miras Koruma Yasası’na aykırıdır. GKRY Evkaf malları üzerinde hiçbir yetkisi olmadığı halde keyfi muamemeleri ile yıkıcı sonuçlar yaratmıştır. Bunların yarattığı yıkımların her biri için tazminat haklarımızı kullanacağımızı ve ayrıca gasb edilen mallarımızın hukuk mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade ederiz. Son olarak , bir vakfın mal varlığı için  güneyde mahkemelerde açılan davalarımız neticesiz kalmaktadır.  Bu hukuk dışı tutumu AHİM’e götürüyoruz. Anılan davada Rum mahkemeleri uluslararası hukuğa aykırı davranmıştır. Kültür mirasımızı simgeleyen Evkaf mallarımız hepimizindirOnlara yapılan saldırı Kıbrıs Türk kimliği, kültürü, örfü,geleneği, varlığına saldırıdır. Bu nedenle insanlık suçuna sessiz kalmayalım.Prof.Dr. İbrahim Benter

Vakıflar İdaresi Genel Müdürü


KAYNAK: Haber Kıbrıs - 01/08/2022


Anasayfa

Haberlere Geri Dön