Kıbrıs’taki Hayır İşlerinde Önemli Bir Rolü Olan LALA MUSTAFA PAŞA VAKFI.

1 Ocak 1589 tarihinde Lala Mustafa Paşa tarafından Kıbrıs fethinde ganimet hissesi olmak üzere, elde ettiği serveti hayır işlerini gerçekleştirebilmek için kurulmuştur.

Sosyal ve kültürel anlamda önemli etkileri olan Lala Mustafa Paşa, Kıbrıs'ın ilk ve en geniş kapsamlı vakıflarını kurarak adadaki hayır işlerinde önemli bir rol oynamıştır.

Lala Mustafa Paşa'ya ait vakfiyede iki tane sıbyan mektebi karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, Ömerge Camii'ne bitişik olarak inşa edilen Ömerge Sıbyan Mektebi'dir. Lala Mustafa Paşa, burada okuyan yetim çocuklar için de her sene başında elbise alınmasını buyurmuştur.

Lala Mustafa Paşa, Lefkoşa'da bulunan Ömerge Sıbyan Mektebi'nin yanında adanın diğer önemli kenti olan Gazimağusa'da da Kışla denilen yerde inşa ettirdiği Akkule Mescidi'nin yanında aynı adla bir sıbyan mektebi açtırmış ve vakıf gelirlerinden orada çocuklara ders veren muallime günlük üç akçe verilmesini buyurmuştur.

Mağusa'da bulunan Akkule Sıbyan Mektebi'nde eğitim ve öğretimle meşgul olan muallime yıllık otuz kuruş ve kırk öğrencisine de her yıl elbise ve ayakkabı alınmasını, bayramlarda ise talebelere birer kuruş bayram harçlığı verilmesini oluşturduğu vakfiyede şart koşmuştur.

Lala Mustafa Paşa, servetinin büyük bir kısmını hayır işlerinde kullanmış, vakıflar kurmuş, çok sayıda eser bırakmış, Kıbrıs fatihi olarak da bilinen bir paşadır. Paşanın kabri, Eyüp Sultan Camii müştemilatında bulunmaktadır. Latin harfleriyle yazılan mezar taşında "Kıbrıs Fatihi" ifadesi yer almaktadır.

22.07.2022

haber1561


Anasayfa

Haberlere Geri Dön