Yaşlı Kadınlara Ev Tahsis Eden Vakıf.

İstinye taraflarından Kasımpaşa'daki konağa doğru yol alıyordu Neslişah Sultan.

Payitaht'ı uzaktan gördüğünde gözleri buğulandı.

Hizmetçileri, hanımlarının neden ağladığını bilmiyorlardı. O İstanbul'a gelip müslüman olan ve sonra sarayda vezirliğe kadar yükselen Dukakinzade Ahmet Paşa'nın geliniydi.

Hazin olaylar yaşamıştı geçmişte; belkide hatıralar canlanmıştı birden?

Cami yanına yaptırdığı zaviyede yoksullara yemek verilirdi. Bu konağı da yaşlı ve düşkün hizmetçilerin bakımları için tahsis etmişti.

Hayır hizmetlerinin kendinden sonra da ilanihaye sürmesi için yardımcılarına şu talimatı verdi:

-İşinden ayrılmış: hasta, fakir, kimsesiz ve yaşlı hizmetliler için Kasımpaşa'da bir ev tahsis edile.

Bu talimat, H. 961 M. 1553 yılında kurulan Dukakinzade Ahmet Paşa gelini Neslişah Sultan Vakfı'nın şartnamesi olarak kayda geçmişti.

Şimdi hizmetçilere hizmet sırası ondaydı. Hem de ebediyen.

29.06.2022

haber1544


Anasayfa

Haberlere Geri Dön