Kutup Osman Türbe ve Tekkesi.

Mağusa surları dışında Namık Kemal Lisesi yanında yer almaktadır. Bu Türbe dönemin ileri gelenlerinden Kutup Osman Fazlullah Efendiye aittir.

Kutup Osman, Bulgaristan'ın Şumnu kasabasında doğmuştur.

Devrin padişahı olan IV. Mehmet‘in kendisine sarayda imamlık ve eğitmenlik görevleri verdiği, 1691 yılında da vefat ettiği bilinmektedir.

Zaman aşımı ile izi kaybolmaya yüz tutan türbesi Elhaç Seyid Mehmet Ağa tarafından 1824 yılında yeni baştan inşa ettirilerek türbenin yanına bir mescit ve misafir odaları eklenmiştir.

Mezarının 1835 tarihli ahşap kitabesi ise şu anda Cambulat Müzesinde sergilenmektedir.

10.05.2022

haber1501


Anasayfa

Haberlere Geri Dön