Lefkoşa'da Yaşayan Kız Öğrencilere Bayramlık Elbise Alan Vakıf.

Tahtakale semtinde, şimdilerde Güney Kıbrıs'ta Lefkoşa'nın Othello sokağında yer alan bir parsel/ev vakfedilmiş ve 9 Kasım 1939 yılında Emine Hanım İzzet Ağa ismiyle bir vakıf kurulmuştur.

Vakfiyesinde ise "Lefkoşa Tahtakale semtinde ve 27 teşrinisani 1915 tarihli koçan mucibince bir bâb hâne Lefkoşa'da iptidai Kız Mektebinde bulunan fakir kız öğrencilerine Bayramlık elbise yapmak için sarf olunacaktır" ibareleri bulunmaktadır.

Vakıflar kurarak hem fakir fukaranın yanında olan, hem de nezaket üzerine kurulu yaşam tarzı ile günümüze ışık tutan ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz.

03.05.2022

haber1497


Anasayfa

Haberlere Geri Dön