Kıbrıs Türkleri 100 Yıldır Evkaf Malları İçin Mücadele Ediyor.

Dönemin gazetelerinden Halkın Sesi, Ahmed C. Gazioğlu tarafından 18 Nisan 1956’da kaleme alınan yazılardan birisinde şu satırlara yer vermişti:

“Vakfedilen malların idaresini üzerine almış bulunan Kıbrıs Evkaf Dairesi, Türklerin adayı terk ettikleri 1878 yılından beri yabancı ellerde kalmıştır. Bunun sonucu olarak Vakıf mallarının idaresi, gayesine uygun olmayan şekillere sokulmuş; birçok vakıf mallarımız, baştakilerin ilgisizliği yüzünden harap olmuş, yabancılara geçmiş, ucuz fiyatlarla satılmış, bakımsız kalmıştır. Bundan dolayıdır ki, adadaki Türkler, büyük bir servet olan Evkaf mallarından yıllarca faydalanamamıştır”.

17.04.2022

haber1485


Anasayfa

Haberlere Geri Dön