LEFKOŞA MEVLEVİHANESİ (KIBRIS TÜRK ETNOGRAFYA MÜZESİ)

Kıbrıs'ın fethinde görev almış olan Arap Ahmet Paşa, kurduğu vakıf çerçevesinde, Girne Kapısı yakınında bulunan kendine ait arsa üzerinde 1002 (1593) yılında Lefkoşa Mevlevihane'sini inşa ettirmiştir. Lefkoşa'nın önemli mahallelerinden biri ile bu mahallede bulunan ve Kıbrıs'ta inşa edilen ilk geleneksel tarz kubbeli cami olan cami de Arabahmet Paşa'nın adını taşır.

Fetihten yaklaşık yirmi yıl sonra hizmete giren Mevlevihane, Emine Hatun adlı bir hanımın bağışladığı arsanın da eklenmesiyle büyümüş ve 16. yüzyıl Türk mimarlığının özelliklerine sahip bir külliye haline gelmiştir.

Arap Ahmet Paşa'nın mezarı, Mevlevihane içindeki türbe bölümünde; Emine Hatun'un mezarı ise Mevlevihane'nin bahçesinde bulunmaktadır.

16. asır sonralarından itibaren yüzyıllar süren tekke yaşamı, Şeyh Selim Dede'nin 1954 yılındaki vefatından sonra zamanla tarihe karıştı. Tekke bu tarihten sonra işlevini yitirince, bir süre için Türk Çocuk Yuvası olarak kullanıldı. Mevlevihane, 30 Nisan 1963 tarihinde Kıbrıs Türk Etnografya Müzesi adıyla yeni bir işlev kazandı.

2001-2002 yıllarındaki restorasyon sonrasında, sergilemeler yeniden düzenlenmiş ve müze, 17 Aralık 2002 tarihinde Şeb-i Arus töreniyle yeniden hizmete açılmıştır.

07.04.2022

haber1474


Anasayfa

Haberlere Geri Dön