İbn-i Şatır: Geometri ve Hesap İlimlerinin Üstadı.

1304 - 1375 yılları arasında yaşamış olan büyük fen ve astronomi bilgini, Şam'da doğmuştur.

İlim öğrenmek için farklı yerlere giden İbn-i Şatır, zamanla geometri ve hesap ilim­lerinde üstad oldu. Sonra astronomi ilmi ile uğraştı ve bu sahada zamanın en büyük alimi olarak tanındı ve birçok rasat ve hesap aleti keşfetti. Bu aletlerin yapılış ve kullanılışları hakkında kitaplar yazdı. Usturlab adlı astronomi aletini geliştirdi. Güneş saatleri üzerinde durdu.

Eserlerinden birçok Müslüman ve batılı ilim adamı faydalanmış ve tesiri altında kal­mıştır. Bunların başında Kopernik gelir.

İbn-i Şa­tır'ın ve Kopernik'in modellerinin mukayeseli karşılaştırması sonunda, Kopernik'in, Nasıruddin Tu­si, İbn-i Şatır ve Meraga alimleri topluluğundan ne kadar etkilendiği anlaşılmıştır.

Kopernik'ten bir süre sonra gelen ünlü İtalyan bilgini Galileo da, İbn-i Şatır'a ait bilgiler ışığında yetişerek ilk teleskopu yapmıştır. Böy­lece o, bu alet vasıtasıyla gök cisimlerini, gezegen ve yıldızları inceliyor ve İbn-i Şatır'ın ortaya koy­duğu her şeyi teker teker ispat ediyordu.

İbn-i Şatır'a ait olan çeşitli eserleri ve diğer çok sayıda objeyi yerinde gözlemlemek için Lefkoşa Bedesten'de yer alan 100 Objede Türk-İslam Bilim Tarihi Sergisi'ne davetlisiniz.

22.01.2022

haber1415


Anasayfa

Haberlere Geri Dön