Dımaşk: Avrupa İlim Dünyası Tarafından Olağanüstü Sezgilere Sahip Olarak Kabul Edilen Bir Bilgin

1256 yılında Dımaşk’ta (Şam) doğdu. İslâm kozmografya ve coğrafya âlimidir. Çok zeki olup birçok ilim dalıyla ilgilenmiştir.

Hazırladığı eserler, jeoloji ve minerolojiden tabii ve tarihî olaylara, kültür-sanata kadar çok geniş bir içeriğe sahiptir. Özellikle 1.Nuhbetü’d-dehr fi acâ ‘ibi’l-ber ve’l-bahr isimli eserinden dolayı Dımaşkī, Avrupa’nın ilim tarihçileri tarafından olağanüstü sezgi ve düşünce kabiliyetine sahip bir bilgin olarak nitelendirilmiştir.

Gül suyu üretim aleti başta olmak üzere çeşitli konularda geliştirdiği cihazlar ise kimya alanında da önemli çalışmalar yaparak kimya-ilaç bilminde öncülük yapmıştır.

Dımaşk tarafından hazırlanan çeşitli eserleri ve diğer ojeleri yerinde gözlemlemek için Lefkoşa Bedesten‘de yer alan 100 Objede Türk - İslam Bilim Tarihi Sergisi‘ne davetlisiniz.

09.01.2022

haber1404


Anasayfa

Haberlere Geri Dön