Mevlevi Tekkesi (Mevlevîhâne) Çeşmesi.

Mevlevîhâneden bahseden en eski belgelerden biri olan 1003 (1595) tarihli şer‘iyye sicilinden, Lefkoşa Girne Kapısı yakınlarındaki tekkenin Arap Ahmed Paşa vakıfları arasında bulunduğu, burada bir mesnevîhanın görevli olduğu anlaşılıyor.

Kesme taştan inşa edilmiş olan tekkenin giriş kapısının sol kısmında ise bir çeşme bulunmaktadır.

Çeşmenin önündeki sivri kemerin oluşturduğu niş içerisinde mermer bir yazıt, musluk ve bir yalak bulunmakta, çeşmenin yazıtında da yapımında katkı sağlamış olduğu düşünülen "Ya Atta Shapari" ibaresi yer almaktadır.

27.12.2021

haber1394


Anasayfa

Haberlere Geri Dön