İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yetkilileri, Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ni Ziyaret etti.

Dr. Bilge Işık ve mimar Özge Özbekoğlu, alçılı kerpiç (alker) üzerine yaklaşık 2 saat süren bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumda Kıbrıs üzerine uygulama ve örneklere ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

sağlıklı ve ekpnonik yaşam alanları oluşturabilmek , bu tarihi geleneği yaşatabilmek adına alker üretimi evlere duyulan ihtiyaca da ayrıca dikkat çekildi.

10.10.2021

haber1318


Anasayfa

Haberlere Geri Dön