ABDULLAH PAŞA VAKFI KAPATILMAMIŞTIR, KAPATILAMAZ!

Hiçbir vakıf hukuken kapatılamaz, taşınmaz malları şahıslara devredilemez. Abdullah Paşa Vakfı İngiliz yönetimince yasadışı olarak kapatılmaya çalışıldı ve malları gasp edildi. Uluslararası mahkemelerde bu konuda mücadele ediyoruz. Yapılan usulsüz işlemlere dair kanıtlar arşivimizde mevcuttur.

Detaylı bilgi ve belgeler için: http://www.evkaf.org/site/sayfa.aspx?pkey=922

“Abdullah Paşa Vakfı konusu hukuki açıdan karmaşık bir konudur ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin bu konuda hukuk mücadelesi yıllardır sürmektedir. Kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından vakfın durumu şu şekilde özetlenebilir:

• Abdullah Paşa Vakfı Mağusa ve Karpaz Bölgesi’nde geniş arazilere sahip bir vakıftır. Vakfın tapusu niteliğinde olan Mülknamesi arşivlerimizde bulunmaktadır.

• 1907 yılında İngiliz Yönetimi altında, vakfın mallarını kullanan kişilere koçan çıkarılmaya başlanmıştır. Bu duruma Ahkam-ül Evkaf kanunları izin vermiyordu. Ancak Abdullah Paşa Vakfı’nın statüsü yanlış gösterilerek öşürlü vakıf (sadece geliri vakfedilmiş) olarak kabul edildi ve bu vakfın malları arazi kanunlarına göre işlem görmesi sağlandı.

• Bu yasal olmayan ve yanlış uygulama ile dönemin yöneticileri bu vakfın birçok değerli arazisini kişilere devretmenin bir yolunu bulmuşlardı.

• 1935 yılında öşürlü vakıflar tazminat ödenerek kapatıldı. Abdullah Paşa Vakfı da benzeri bir şekilde kapatıldı. Ancak bu işlem yasalara uygun değildi çünkü Abdullah Paşa Vakfı’nın birçok malvarlığı bulunmaktaydı.

• Abdullah Paşa Vakfı’nın birçok malı bulunduğunu Mülknamesi sayesinde biliyoruz. Ancak daha detaylı belgeler, 1907 ile 1935 arasında bu vakfın malları üzerinde yapılan işlemler için İngiliz Yönetimi ve Evkaf arasındaki birçok yazışmada tapu kayıt numaraları ile karşımıza çıkıyor.

• Örnek belgede, Mağusa’da bulunan ve Abdullah Paşa Vakfına ait bir mülkün Mağusa Belediye’sine satışı konusundaki yazışmaları görebilirsiniz. Belge üzerinde mülk sahibi Abdullah Paşa Vakfı olarak geçmektedir. Abdullah Paşa Vakfı’nın mülkü varsa, nasıl öşürlü bir vakıf olabilir? Elimizde örnekteki gibi Abdullah Paşa mülkleri ile ilgili başka yazışmalar da mevcuttur.

• Sonuç olarak Abdullah Paşa Vakfı’nın kapatılamayacağı ve mülklerinin şahıslara devredilemeyeceği ortadadır.

Öte yandan, medyada çıkan ‘Kapalı Maraş’taki Abdullah Paşa Vakfı kapatıldı’ şeklindeki haberlerde Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kitap olarak yayınladığı ve arşivimizde de bulunan bazı yazışmalar sanki kanıt gibi sunulmuştur. Ancak, bu haberler birçok konuda yanlış ve maksatlı ifadeler içermektedir:

1. Haberlerde sunulan belgeler 1940’larda Evkaf Müdürü’nün bazı yazışmaları ve 1970’lerdeki bazı yazışmalardır. Bu yazışmalar vakfın durumunu anlamak için oldukça yetersiz ve üstünkörüdür. Üstelik, sadece bu yazışmaları göstermekle sanki hızlıca “vakıf kapatıldı” yorumuna ulaşmak istenmektedir.

2. Bir vakfın kapatılması Evkaf Müdürü’nün yetkisinde olan bir konu değildir. Mahkeme kararı gerekmektedir.

3. Bir vakıf yanlış bir kararla kapatılmışsa bile, bu vakfın yok olduğu anlamına gelmez. Hukuk yolları ile vakfın mülkleri geri alınabilir.

4. Yazışmaların bir bölümü 1940 ve 1944 yıllarıdır. Yazışmalarda 1935 yılında vakıf tazminat ödenerek kapatıldı denmektedir. Oysa bu kapatılma işleminin hukuksuz ve yanlış olduğunu belgelerle açıklamıştık. Bu durumda, sadece bu yazışmaya bakarak “kapatıldı” sonucuna varmak yanlıştır.

5. Yazışmaların diğer bölümü ise 1970’li yıllarda geçmektedir ve 1944’teki yazışmalara atıfta bulunmaktadır.

6. Kısaca bu dönemlerdeki Evkaf Yönetimleri belgeleri yeterince incelemeden, sadece bazı yazışmalara bakarak “Abdullah Paşa Vakfı kapatıldı” şeklinde üstlerine yanlış bilgi vermişlerdir.

Özetle, 1907 yılında, vakıf mallarını hukuki oyunlarla gasp etmek için başlatılan süreç, gelecekteki Evkaf yöneticilerinin konuyu detaylı incelemeden sonuca varmasıyla devam etmiştir. Ancak, Abdullah Paşa Vakfı’nın kapatılamayacağı, mallarının şahıslara devredilemeyeceği açıktır.

Bu konudaki hukuk mücadelemiz devam etmektedir. Konu ile ilgili halkımızı bilgilendirmeye devam edeceğimizi saygı ile duyururuz.

22.08.2021

haber1277


Anasayfa

Haberlere Geri Dön