Osmanlı Erken Döneminde Kurulan Vakıflar.

Osman mıgeçmişte kalan Türk ve İslam mirası üzerine büyük bir medeniyetin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Vakıflar da bu medeniyetin önemli bir parçasını oluşturuyor.Başta padişahlar olmak üzere, üst düzey devlet adamları, ilim adamları, varlıklı ya da sıradan insanlar tarafından vakıflar kurulduğu görülmektedir. Asporça Hatun Vakfı, Mekece Vakfı, Bursa'daki İmaret Vakfı, Gebze Külliyesi Vakfı ve Gazi Süleyman Paşa Evkâfı Osmanlı erken döneminde kurulan vakıflardan bazılarıdır.

Kuruluş döneminde Türkçe olarak kaleme alınan en önemli vakfiye Orhan Gazi'nin Bursa'da yaptırdığı imaretin M.1360 tarihli vakfiyesidir.

Kıbrıs’ın fethinden sonra ise aynı medeniyet anlayışı adada 220‘den fazla vakıf kurulmasına ve hizmetlerin bugünlere kadar taşınmasına vesile olmuştur.

05.07.2021

haber1234


Anasayfa

Haberlere Geri Dön