Haber1221

Kıbrıs Şer'iyye Sicilleri 1. Cilt'ini(Türkçe) istemeniz halinde İdaremize başvurabilirsiniz.

ÖNSÖZ

Osmanlı Devleti’nin Kıbrıs’ı fethi ile 1571 yılında kurulan ve Kıbrıs’ın en kadim Müessesesi olan Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin öncelikli vazifesi kuşkusuz Ada da bulunan kültür varlıklarımızın korunmasıdır. Bu amaçla Kıbrıs Vakıflar İdaresi arşivlerinde bulunan ve Kıbrıs’taki Türk varlığının en önemli kanıtlarını oluşturan Osmanlı belgeleri, kayıtları, defterleri, tutanakları vb. tüm yazılı kaynaklar daha evvel Çağdaş teknolojik olanaklarla Dijital ortama aktarılarak koruma altına alınmıştır.

Kurum olarak şimdi de Adanın Fethinden sonra en eski tarihi kaynaklardan addedilen Osmanlı Döneminin Mahkemelerde görülen davalarla ilgili muamelelere yer veren defterler olan Şer’iyye Sicillerinin günümüz Türkçesi ile yayımını gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Alelade vakalar, cinayetler, nikah ve boşanma vergi kayıtları, narh uygulamaları, tayinler, lonca davaları, vakfiye ve vakıf muhasebe verileri vb. birçok belge ve konu çeşitliliği Şer’iyye Sicillerini sosyoloji, tarih, hukuk, iktisat vb. pek çok disiplinin ana kaynakları arasına katmıştır. Bu yönüyle değerlendirildiğinde elinizdeki bu eser kapsadığı dönem itibariyle birçok bilimsel araştırmaya kaynaklık edecek bilim insanlarının istifade edebileceği araştırıcıların önünü aydınlatacak mahiyete sahiptir.

T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği’nin destekleri Yönetim Kurulu’muzun kıymetli üyelerinin bu çalışmaya inançları, muhterem hocamız Prof. Dr. Soyalp TAMÇELİK’in yardımları ve Kurumumuzun değerli çalışanlarımızdan Mustafa Kemal KASAPOĞLU'nun gayretleri Şer’iyye Sicillerinin günümüz Türkçesine aktarılarak ilk cildini yayınlanmasını mümkün kılmıştır. Bunun dışında 2005-2007 yılları arasında Şer’iyye Sicilleri ile ilgili olarak yapılan çalışmada görev alan arkadaşlarımızın ilk taslak metin çalışması da mevcut eserin hazırlanmasını kısmen kolaylaştırmıştır.

Bu vesile ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak Kıbrıs’ın geçmişine dair yeni bir pencere açarak kaynak eser neşriyatına başlamış olmaktan büyük bir saadet duyduğumuzu ifade ediyor, bahse konu sicillerin günümüze ulaşması noktasında güçlü bir arşiv geneline sahip olan ecdadımızı da hürmetle yad ediyorum.

 

Prof. Dr. İbrahim BENTER

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü