Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak, Güney Kıbrıs’ın Limasol - Piskobu (Yalova) köyünde bulunan camimize, Yunan ayaklanmasının 200. yıldönümünde ırkçı ve faşist sloganlar ile saldırılması bizleri derinden üzmüştür. Maalesef Güney Kıbrıs’ta bu tarz nefret söylemleri ile yapılan saldırılar sürekli yaşanmaktadır.

Bu olay bizlere, hoşgörü ortamının ve kutsallara olan saygının herkese gerekli olduğunu bir kez daha hatırlatmalıdır. Her zaman belirttiğimiz gibi 300 yıl Osmanlı Türk idaresinde bu topraklarda din, dil, milliyet, ırk ayrımı olmadan uyum içinde yaşandı. Herkese yardım edilmesi için vakıfları kuran atalarımız, yüzlerce yıl bu güzel adada huzurlu bir toplumsal yaşamı hoşgörü ile sağlamışlardı.

Tekrar hatırlatmakta fayda görüyoruz, camiilere ve inancı ne olursa olsun kutsal mabetlere yapılan saldırılar, adadaki hoşgörüye yapılmış saldırılardır. Bu saldırılar kesinlikle tolere edilmemeli, herkes tarafından şiddetle kınanmalı ve gelecekte yaşanmaması için ciddiyetle takip edilip failleri cezalandırılmalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi.

27.03.2021

haber1137


Anasayfa

Haberlere Geri Dön