Sanayi Tesisi Kuran Vakıf

1773 tarihinde İstanbul‘da kurulan 3. Mustafa vakfı, Eğrikapı’da kaymak, yoğurt, süt imalathaneleri ile ayrıca mumhane, kükürthane, çinihane, fırın ve beş adet de şişe hane gibi sanayi tesisi kuran 3. Mustafa Vakfı, aslında zamanına göre çok büyük hizmet yapmıştır.

Böylelikle hem üretim artırılmış, hem de insanlara çalışabilecekleri ortam hazırlanmıştır.

19.01.2021

haber1069


Anasayfa

Haberlere Geri Dön