Turunçlu Fethiye Camii.

Lefkoşa İplik pazarı mahallesinde bulunan Turunçlu Camii, inşa kitabesine göre 1240 (1825) yılında Kıbrıs Valisi Seyyid Mehmed Ağa tarafından yaptırılmıştır.

Enlemesine dikdörtgen planlı harim bölümü, kuzey-güney yönünde ahşap tavanı taşıyan dört kemer sırası ile beş sahna ayrılmıştır.Yapının mihrabı ve minberi barok Özellikler göstermektedir. Harimin kuzey ve batısını dıştan ” L” şeklinde kuşatan son cemaat revakı sekiz bodur sütun üzerine oturan on sivri ke¬merlidir. Caminin kuzeydoğu köşesindeki taş minare tek şerefelidir.

11.12.2020

haber1033


Anasayfa

Haberlere Geri Dön