İnsanların suya ne kadar ihtiyacı varsa, havaya da en az onun kadar ihtiyacı vardır. Ancak temiz havada alınan nefesle kirli havada alınan nefes aynı değildir.

Bazen fayda umduğumuz hava, sağlıksız gazlar çok yoğun olduğu için zararımıza olabilir. Böyle durumlarda, temiz havaya duyulan ihtiyaç daha da artar.

Şimdilerde bunun en belirgin yolu bir ormana gitmek olsa da ekmekçi Ahmet Nurettin Paşa, 1730 yılında İstanbul?da kurduğu Ekmekçi Nurettin Vakfı ile o zamanın İstanbullularının bu ihtiyaçlarını daha kolay karşılamalarını amaçlamış.

Bunun için de Bebek’te Ümmet-i Muhammed teneffüs eyleyecektir? diyerek köşk ve liman yaptırmış, bunu insanların hizmetine sunmuştur. İnsanlar da bu sayede dinlenmişler, denizi seyretmişler, sohbet etmişlerdir. Ekmekçi Nurettin Paşa, insan sağlığına ilaçtan önce gereken şeyin temiz ve havadar yerler olduğu fikrinden hareket ederek, şehir halkına bu konuda imkân sunmuş ve her insanın ciğerlerine dolan her hava zerresinden, hayır konusunda nasibini almıştır.

14.11.2020

haber1006


Anasayfa

Haberlere Geri Dön