İhale Başlığı Son Katılım Tarihi Son Katılım Saati Dosya
Vakıflar İdaresi’nden Ek'te tafsilâtı verilen emlâk ziraat maksadı ile 2 yıllığına kapalı zarf usulü ile teklif kabul edilerek kiralanacaktır. 08.10.2021 10:00 İhale Dosyası 139