İhale Başlığı Son Katılım Tarihi Son Katılım Saati Dosya
Vakıflar İdaresi’ne ait emlâk ve bir kısım menkul malların bir yıl süre ile yangına, hırsızlığa ve/veya şartnamede belirtilen diğer risklere karşı sigortalanması için kapalı zarf usulü ile teklif kabul edilecektir. 22.02.2019 10:00 İhale Dosyası 98