Neslişah Sultan tarafından kurulan Yaşlı Kadınlara Ev Tahsis Eden Vakıf.

Künye

Vakfın Adı: Neslişah Sultan binti Mehmed Bey bin Ahmet Paşa Vakfı

Kurucunun Lakabı: Sultan

Kurulduğu Yer: İstanbul

Kuruluş Tarihi : M. 1553

İstinye taraflarından Kasımpaşa’daki konağa doğru yol alıyordu, Neslişah Sultan. Payitahtı uzaktan gördüğünde gözleri buğulandı...

Hizmetçileri, hanımlarının neden ağladığını bilmiyorlardı. O, istanbul’a müslüman olan ve sonra sarayda vezirliğe kadar yükselen Dukakinzade Ahmet Paşa’nın geliniydi. Hazin olaylar yaşamıştı geçmişte; belkide hatıralar canlanmıştı birden?

Cami yanına yaptırdığı zaviyede yoksullara yemek verilirdi Bu konağıda yaşlı ve düşkün hizmetçilerin bakımları için tahsis etmişti. Hayır hizmetlerinin kendinden sonra da ilanihaye sürmesi için yardımcılarına şu talimatı verdi:

-İşinden ayrılmış: hasta, fakir, kimsesiz ve yaşlı hizmetliler için Kasımpaşa’da bir ev tahsis edile.

Bu talimatı, hicri 961 (Miladı 1553) yılında kurulan Dukakinzade Ahmed Paşa gelini, Neslişah Sultan Vakfı’nın şartnamesi olarak kayda geçmişti. Şimdi hizmetçilere hizmet sırası ondaydı.

Hem de ebediyen...

25.09.2020

haber957


Anasayfa

Haberlere Geri Dön