Hafsa hatun tarafından kurulan Muhtaçlara Aşevi Vakfı

Künye

Vakfın Adı: Hafsa Hatun Vakfı

Kurucunun Lakabı: Mengli Giray kızı, Yavuz Sultan Selim Zevcesi

Kurulduğu Yer: İstanbul

Kuruluş Tarihi: M. 1552

Mengli Giray Han’ın çok sevdiği kızı Hafsa Sultan, bir gün külliyenin bahçesinde yorgunluk kahvesi içiyordu. İçerdeki şifahaneye ( tedavi merkezine ) hasta çocuklarını getiren iki ailenin perişan halini gördü. Sordu yanı başında bulunan hekimbaşına:

-Bu ne haldir hekimbaşım?

-Tedaviye gelen hastaların yakınlarıdır Valide Sultanım.

-Bu insanlar burada kaldıkları sürede ne yer ne içerler?

Hekimbaşı susmak zorunda kaldı. Çünkü tedavi merkezi ve çevresinde böyle bir hizmet henüz yoktu...

İnsan sağlığının ne kadar önemliyse, kim olursa olsun yeme ve içmeye muhtaç durumdaki her insanın bu ihtiyacı da en az sağlık kadar önemli değil miydi? Bu ihtiyaç derhal giderilmeliydi. Kahvenin son yudumu fincanda kalmıştı. Çünkü daha o andan itibaren hazırlıklar başlamıştı. Kurulacak vakfın ana hizmeti muhtaçlara her gün bedava yemek sunmak olacaktı. Valide sultan şu talimatı verdi:

-Namımı “Kırım Halı Mengli Giray Kızı, Yavuz Sultan Selim Zevcesi” olarak kaydedin.

İstanbul’da kurulan vakfın yukarıda zikredilen hizmeti de şu cümlelerle kayıt altına alınmıştı: “ ... Bundan sonra bu imarethanede, her gün Allah rızası için yemem pişirile!. Bir seferi sabahleyin, bir seferi da ikindiden sonra olmak üzere iki defa kazan kaynaya... Bu pişirilen yemeklerden fukara olan herkese, ilim öğrenen medresenin taleblerine, söz konusu külliyede bulunan alim ve salih edile... Bu arada muhtaç durumda olup da karnını doyurmak isteyen hiç kimseye engel çıkarılmaya...”

18.09.2020

haber949


Anasayfa

Haberlere Geri Dön