Fatma Hatun tarafından kurulan Su Kuyusu Açtıran Vakıf

Künye

Vakfın Adı: Fatma Hatun binti Süleyman Efendi

Kurucunun Lakabı: Kazasker Arif Efendi Zevcesi, Arpa Emini Süleyman Efendi Kızı

Kurulduğu Yer: İstanbul

Kuruluş Tarihi: 1720

Topkapı sarayı’nda Arpa Emini görevindeki Süleyman Efendi, sarayın atlarından ve diğer binek hayvanlarından sorumluydu. İşte bu zatın kızıydı Fatma Hatun. Allah ına hayırlı bir eş nasip etmiş. Kazasker Arif efendi ile evlenmişti. Yani dönemin Adalet Bakanı durumundaki bürokratın hanımı olmuştu. Fatma Hatun, asla kibirlenip şımarmadı. Aksine, imkanları arttıkça alçak gönüllü oldu. Herkese yardım elini uzattı. Bununla da kalmadı; tarihimizdeki bugün bize gelen ilginç vakıflardan birinin daha kurulmasını sağladı.

-Bir muradım var, dedi maiyetindikelere; Mekke-i Mükerreme ve Medine’yi Münevvere pek mühim yerlerdir. Sevgili Peygamberimiz’in ve sahabelerinin yaşadığı şehirlerdir. Halkının ve ziyaretine gelenlerin hiç bir zaman susuzluk çekmemesi en büyük arzumdur...

-Efendim, gam çekmeyiniz. Devlet gelirlerinin hayırı sayılır bir bölümü zaten Mekke ve Medine’ye ayrılmaktadır.

-Allah devletimize zeval vermesin. Lakin bu sevaptan ben de pay almak isterim. Hiç olmazsa Mekke ve Medine’de ikişer fakire her sene özel olarak bağışta bulunmak arzu ederim. Her birine beşer altın versem. Bütün bunlar için bir Vakıf kurulamaz mı?

-Kurulur efendim, niçin kurulmasın.

-O halde böyle kaydedilsin: O bölgede su kuyuları açtırılsın. Umulur ki, Rabbim tarafından belki zemzem sevabı verilir...

İyice not edin, tüm bu işler arasında “ Haremeyn’den İkişer fakire “ hatta buraların borçlularına da yardım edilsin.

Hicaz’da açtırdığı kuyular belki kurudu, belkide insanlara, hayvanlara su sunmaya devam ediyor: ama kesin olan şu ki, Fatma Hatun hep hayırla yad edildi, sonsuza kadar da hayırla anılacak... Bugün su kuyularını açmaya giden insanlarımızın da aynı medeniyetin çocukları olduğunu görmek ne kadar mutluluk verici değil mi?

15.09.2020

haber945


Anasayfa

Haberlere Geri Dön