Saliha Hatun tarafından kurulan Müslüman Esirleri Kurtaran Vakıf.

Künye

Vakfın Adı: Saliha Hayın binti selahaddin Pehlivan Vakfı

Kurucunun Lakabı: Selahaddin Pehlivan Kızı

Kurulduğu Yer: Şam

Kuruluş Tarihi: M. 1308

Şam’da yaşıyordu Selahaddin Pehlivan kızı Saliha Hatun. Zengin ve hayırsever oluşu şehirde herkesçe biliniyordu.

O sene frenklerle yapılan savaşta küffara esir olan müslümanlar bir hayli fazlaydı. Savaş esirleri ise ancak fidye verilerek kurtarılabiliyordu. Hazinedar kendisine gelmiş ve bu defa biraz fazla tutan fidye parası için borç istemişti.

-Şimdi frenk elinde esir olan kardeşlerimizi kurtarmak için devlet adam başına 50 dirhem fidye mi verecek ?

-Evet efendim

Saliha Hatun düşünceye daldı. Savaşta düşman eline esir düşen müslümanların fidyelerini devlet ödüyordu. Onlar ki Allah rızası ve vatanları için savaşan mücahidlerdi. Bunların esaretten kurtarmak Allah katında çok kıymetliydi. Hazinedarı yolcu ettikten sonra kararını verdi:

- Biz de bu konuda devletimize gücümüz oranında yardım etmeliyiz.

Yardımcısı:

⁃ Nasıl efendim?

⁃ Bir vakıf kurmalıyız. Haçlıların eline esir düşen müslümanları kurtarmak ve evlerine dönene kadar tüm ihtiyaçlarını görmek için...

-Bu iş nasıl olacak?

⁃ Güvenilir bir nazıra bir yıl boyunca vakıf gelirlerini emanet edeceğiz. Nazır, vakıf mütevellisi tarafından seçilecek, ehli bir kimse olacak.

⁃ O sene savaş olmaz, esir düşenimiz bulunmazsa?

⁃ İnşallah hiç olmaz! O zaman nazır ihtiyaç sahiplerine gıda ve elbise yardımı yapacak ya da başka bir ihtiyaçlarını karşılayacak. İşte böyle bir vakıf arzuluyorum...

Adı gibi doğru ve güzel bir iş yapmış olan Saliha Hatun’un vakfı. Şam’da kurulmuştu.

12.09.2020

haber940


Anasayfa

Haberlere Geri Dön