Cami-i Kebir Larnaka tarihçesi

Sultan II. Mahmut dönemine rastlayan 1835/36 yılında Hanefi mezhebinden Seyit Elhaç Mehmet Ağa tarafından camiye çevrilmiş ve ayni adla oluşturulan vakfa kaydedilmiştir. Minaresi 1996 yılında vuku bulan depremde kötü bir şekilde kaydığından restorasyonu uzun bir süre almıştır.

Ön avlusunun kuzey-batı köşesinde 1748 yılında, daha sonra taze içme suyu sağlamak için Arpera bölgesinde Larnaka'ya kuyu ve su kemeri zincirleri inşa eden Kıbrıs Valisi Ebubekir Paşa tarafından inşa edilen sekizgen bir çeşme bulunur.

04.08.2020

haber894


Anasayfa

Haberlere Geri Dön