VAKIFLAR ÖRGÜTÜ VE DİN İŞLERİ DAİRESİ YÖNETİM KURULU

     

Gürsel UZUN        Başkan
Hande K. ÇELİKDEN   Başkan Yardımcısı
Kemal ÖZÇAKIR   Üye
Mustafa TUNÇALP   Üye
Erdoğan MANİ   Üye
Hakan FELLAHOĞLU   Üye
Şefik AŞÇIOĞULLARI   Üye