VAKIFLAR ÖRGÜTÜ VE DİN İŞLERİ DAİRESİ YÖNETİM KURULU

    

     

Durali Elal

                

Başkan

 
     

Hakan Fellahoğlu

           

As Başkan

 
     

Atilla Mahmutoğlu 

           

Üye

 
     

Kenan Akın

           

Üye

 
     

Servet Şahan

           

Üye

 
     

Ayhan Kılınçarslan

           

Üye

 
     

Mehmet Tunçtürk

           

Üye