VAKIFLAR ÖRGÜTÜ VE DİN İŞLERİ DAİRESİ YÖNETİM KURULU

     yönetimkurulu

                                                                 Gürsel UZUN        Başkan  
                Hande K. ÇELİKDEN   Başkan Yardımcısı  
                Kemal ÖZÇAKIR   Üye  
                Mustafa TUNÇALP   Üye  
                Erdoğan MANİ   Üye  
                Hakan FELLAHOĞLU   Üye  
                Şefik AŞÇIOĞULLARI   Üye