❝KIBRIS VAKIFLAR İDARESİ 449 YILDIR İYİLİK İÇİN ÇALIŞIYOR❞


15 Nisan 1956’da Vakıflar İdaresi’nin, Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarının gayretleri sonucu Türk yönetimine yeniden kazandırılması nedeni ile bu tarih “Vakıflar Günü ve Haftası olarak” kutlanmaktadır.

Bu yıl Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin kurulmasının 449’uncu, yeniden Türk idaresi altına kazandırılmasının ise 64’üncü yılıdır.

Evkaf olarak adlandırılan ve ninelerimizin dedelerimizin karşılıksız iyilik yapılması amacıyla vakfettiği mallardan oluşan Kıbrıs Vakıflar İdaresi, “İyilik Yapmak” misyonunu 449 yıldır sürdürmektedir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi yardım yaparken aynen atalarımızın yaptığı gibi din, dil veya ırk ayrımı gözetmemektedir. Toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çabalamakta, tüm kurumları ile iyiniyetli bir işbirliği içerisinde sağlık, eğitim ve kültür sanat projelerine destek sağlamaktadır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin yaptığı yardımlar okul onarımları, eğitim malzemeleri, sağlık destekleri, hasta bezleri veya kitap basımı ve jazz albümü çıkarılması gibi geniş ve dataylı bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Bunun yanında karşılıksız iyilikler yapan Evkaf İyilik Gönüllüleri de “İyilik Bulaşıcıdır” prensibi ile hem iyilik yapmaya, hem de iyilik yapmanın getirdiği mutluluğu gençlerimize tattırmaya çalışmaktadırlar. Bu ekip vakıfların projelerine verdikleri destekle ancak tamamen gönüllü olarak projeler üretmektedir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından 2019 yılı içerisinde hayır işlerine 7,139,838.00 TL harcanmıştır. İskele bölgesinde kolej yapımı için 8.000.000 TL ve toplam değeri 214.000 Euro olan 5 adet ambulans alımı için kaynak ayrılmıştır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, beklenmedik bir şekilde dünyayı sarsan COVID-19 virüs salgınından etkilenen dar gelirli vatandaşları da unutmamıştır. Bu dönemde 550.000 TL tutarında gıda ve hijyen paketi yardımı yapılmıştır. Sokağa çıkma yasağı ve ekonomik etkileri halen sürdüğü için bu rakam artmaya devam etmektedir.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, yüzyıllar önce iyilik için bağışlanan mallardan elde ettiği gelirlerle bugün iyilik görevini devam ettirmektedir. Zengin veya fakir, kadın veya erkek birçok kişi tarafından bağışlanan bu mallara gelirlerine sahip çıkmak, doğru projelerde verimli kullanmak ve nice 449 yıllar yaşatmak, Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak esas amacımızdır.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak 15 Nisan’ı bir kez daha kutlar ve “Nice 15 Nisanlara” temennimizi tüm halkımızla paylaşırız.

haber841


Anasayfa

Haberlere Geri Dön